copyright – Kawasaki Insurance

copyright

Copyright

Kawasaki Insurance is onderdeel van Veldhuis Advies.

 

Alle rechten voorbehouden. De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, zijn eigendom van of in licentie bij Veldhuis Advies, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

 

Deze website mag zonder voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de verantwoordelijke functionaris van Veldhuis Advies niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt. Bij twijfel kunt u zich per e-mail wenden tot Veldhuis Advies.