Voorwaarden – Kawasaki Insurance

Voorwaarden

Financiële zaken en voorwaarden

Financiële zaken

Hoe is uw premie opgebouwd?

De verzekeraar kijkt bij het bepalen van de premie naar uw leeftijd, uw woonplaats, het aantal schadevrije jaren dat u heeft opgebouwd, het aantal kilometers dat u jaarlijks rijdt, de kenmerken van uw motor.

Bonus-malusregeling

De premie is mede afhankelijk van het aantal schadevrije jaren van de verzekernemer. Dit heet ook wel een bonus-malusregeling: u betaalt minder premie naarmate u meer schadevrije jaren heeft (bonus), u betaalt meer premie wanneer er schade heeft plaats gevonden (malus). Hoeveel schadevrije jaren u achteruit gaat is afhankelijk van het soort schade.

Kawasaki-dealerkorting

Laat u bij schade uw motor bij uw Kawasaki-dealer (waar u de motor ook gekocht heeft) herstellen? Dan ontvangt u een korting op het eigen risico van maar liefst € 75,- !

6-wielenkorting

Het Kawasaki-verzekeringspakket heeft niet alleen betrekking op de motor. De opgebouwde bonus-malus korting van de auto kan tot maar liefst 80% meegenomen worden naar de motorverzekering!
Vraag naar de mogelijkheden.

Winterstopkorting

Veel recreatieve motorrijders gebruiken de motor alleen tijdens de zomermaanden. Daarom bieden wij een aantrekkelijke korting aan wanneer u uw motor in de winter niet gebruikt. Kies voor een winterstopkorting wanneer uw motor van 15 december tot 1 maart in de schuur staat. In deze periode is uw motor wel gedekt tegen schade door brand, diefstal, storm, overstroming of opzettelijke beschadiging door anderen. Maar schades door deelname aan het verkeer worden niet vergoed.

Kilometerkorting

Rijdt u minder dan 5.000 km per jaar? Dan krijgt u een korting op uw premie. Het risico dat u schade oploopt is immers ook minder groot.

Beveiligingskorting

Wanneer u uw motor extra beveiligt met een ingebouwd track&trace-systeem van een KIWA of SCM gecertificeerd bedrijf, dan ontvangt u een mooie korting op de diefstalpremie. Ook vervalt uw verplichte eigen risico bij diefstal!

Voorwaarden

Speciaal voor Kawasaki-rijders

Kawasaki Insurance heeft speciaal voor Kawasaki-rijders een zeer gunstig pakket aan motorvriendelijke voorwaarden samengesteld. Wanneer u uw Kawasaki-motor verkoopt of inruilt voor een ander merk motor dan dient u ons hiervan op de hoogte te stellen. De verzekering kent een schriftelijke opzegtermijn van 14 dagen. 

Diefstalpreventie

Samen met u houden we onze schadelast beheersbaar en daarmee de premies laag voor de Beperkt en Volledig Cascodekking. We verwachten dan ook dat u een aantal maatregelen neemt in verband met diefstalpreventie. Zo vragen we u uw motor ten alle tijden met zowel een standaard slot als een goedgekeurd ART4-slot vast te zetten. Afhankelijk van uw motor en woonplaats kunnen er aanvullende preventie- en stallingseisen gelden.

Downloads

Polisvoorwaarden Motorverzekering
Op deze polisvoorwaarden zijn speciale clausules van toepassing, exclusief voor Direct Motorverzekering. Deze clausules vindt u op uw offerte- of polisblad.

Verzekeringskaart Motorverzekering
Het risico van uw motorverzekering wordt gedragen door Unigarant (statutair: UVM Verzekeringen).

Bereken direct uw premie!

Unieke polisvoorwaarden en grenzeloze service.
Unieke verzekering voor motorrijders.